Kurullar

Toplantı Başkanı

 • Prof. Dr. Türkay KIRDAK

Bilimsel Sekreter

 • Doç. Dr. Özgen IŞIK
Bilimsel Kurul Üyeleri

 • Prof. Dr. Yılmaz ÖZEN
 • Prof. Dr. Tuncay YILMAZLAR
 • Prof. Dr. Sadık KILIÇTURGAY
 • Prof. Dr. Şehsuvar GÖKGÖZ
 • Prof. Dr. Ekrem KAYA
 • Prof. Dr. Türkay KIRDAK
 • Doç. Dr. Pınar SARKUT
 • Doç. Dr. Özgen IŞIK
 • Dr. Öğr. Üyesi Halit Ziya DÜNDAR

8. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı